Fastlege Liliia Spirina har for tiden vikar i et år.

Fastlege Nebojsa Aleksic har vikar til og med november 2019.